ACTIVITATEA MEA la APCE

Am fost ales pentru prima dată deputat în 2008 și sunt activ implicat în diplomația parlamentară ca Președinte al Delegației României la Adunarea Parlamentară a Consiliului Europei (APCE).

Am fost desemnat Vicepreședinte al APCE precum și raportor în mai multe rânduri, cel mai recent raport fiind acela de monitorizare a respectării de către Albania a obligațiilor de membru al Consiliului Europei.

Încă din primul mandat de parlamentar, una dintre prioritățile mele a fost domeniul politicii externe și o cât mai bună reprezentare a României pe plan european. M-am luptat de-a lungul anilor pentru ca România să fie vizibilă și prezentă la cel mai înalt nivel. Ocup în momentul de față poziția de Vicepreședinte al Adunării Parlamentare a Consiliului Europei, și conduc și delegația Parlamentului României la acest for. În calitate de raportor al Consiliului Europei, am direcționat atenția europeană către subiecte care ne afectează direct, precum migrația forței de muncă (brain drain-ul de care România suferă).

CRONOLOGIE

2009 – 2019; 2021 – prezent
Membru al Delegației României

ian. 2021 – prezent
Președinte al Delegației României

Vicepreședinte al Adunării Parlamentare a Consiliului Europei (martie 2013 martie – ianuarie 2014)

Vicepreședinte al Grupului Partidului Popular European (PPE/DC) (ianuarie 2015 – noiembrie 2019)

Vicepreședinte – Alianța Liberalilor și Democraților pentru Europa (ALDE) (ianuarie 2014 – ianuarie 2015)

Membru în comisia pentru afaceri politice și democrație (ianuarie 2021 – prezent)

  • Subcomisia pentru relații externe

Membru în comisia pentru migrație, refugiați și persoane strămutate (ianuarie 2021 – prezent)

  • Subcomitetul pentru copii și tineri refugiați și migranți

Comisia pentru afaceri sociale, sănătate și dezvoltare durabilă (2009 – 2019). Președinte (2017).

  • Subcomitetul de mediu și energie
  • Subcomisia „Premiul Europei” – Președinte

Comitetul de Monitorizare – Comitetul pentru onorarea obligațiilor și angajamentelor statelor membre ale Consiliului Europei

Coraportor pentru Muntenegru

Raportorul APCE pentru migrație:

  • „Incriminarea migranților ilegali: o crimă fără victimă” – adoptată în mai 2015
  • „Migrația forței de muncă din Europa de Est și impactul acesteia asupra proceselor socio-demografice din aceste țări” – adoptat în octombrie 2019